Fundusz inwestycyjny – jak go wybrać

jak wybrać fundusz inwestycyjny

Jeżeli nie satysfakcjonuje Cię oprocentowanie na standardowej lokacie to warto rozważyć ofertę lokaty z funduszem. Możesz też pomyśleć o zainwestowaniu swoich oszczędności w fundusz inwestycyjny. Musisz mieć jednak na uwadze to, że każda inwestycja wiąże się z ryzykiem inwestycyjnym.

Przy wyborze funduszu, właśnie pierwszym i najważniejszym krokiem jest podjęcie decyzji, jakie ryzyko inwestycyjne jesteś gotowy ponieść. Osiągnięcie zysku jest zależne od typu funduszu, który wybierzesz.

Grupy funduszy inwestycyjnych

Fundusze dzielimy na dwie podstawowe grupy: FIO i FIO czyli fundusze otwarte – gdzie czas inwestycji nie jest ściśle określony. Drugą grupą są FIZ. Są to fundusze zamknięte z określonym z góry czasem inwestycji. Niejednokrotnie mają one wysoką kwotą wejścia do inwestycji często przekraczającą możliwości przeciętnego inwestora. Jeżeli nie wymagasz szybkiego dostępu do swoich oszczędności, a Twój horyzont inwestycyjny to kilka lat , warto zastanowić się nad wyborem funduszy otwartych.

Fundusze inwestycyjne otwarte

Fundusze otwarte dzielą się na trzy podstawowe grupy: fundusze agresywne, mieszane oraz stabilne. Podstawowa różnica między poszczególnymi grupami polega na ilości środków bezpośrednio i

Fundusze otwarte dzielą się na cztery podstawowe grupy: fundusze rynku pieniężnego, dłużne, mieszane oraz akcji. Podstawowa różnica między poszczególnymi grupami polega na zaangażowaniu zainwestowanego kapitału w poszczególne instrumenty finansowe (papiery wartościowe, obligacje, akcje, lokaty, gotówka):

  • Fundusze rynku pieniężnego – zalicza się do najbezpieczniejszych funduszy; większość pieniędzy jest lokowana w bezpieczne i krótkoterminowe (do 1 roku) instrumenty finansowe jak lokaty bankowe, bony skarbowe;
  • Fundusze dłużne – nawet do 100% ulokowanych środków może zostać zainwestowanych w obligacje. Mogą to być obligacje Skarbu Państwa ale też obligacje korporacyjne (emitowane przez przedsiębiorstwa) lub też samorządowe (emitowane przez samorządy); każde z tych papierów wartościowych charakteryzują się różną stopą zwrotu i ryzyka,
  • Fundusze mieszane – jak nazwa sugeruje inwestują w instrumenty dłużne i akcje w różnych proporcjach. Może to być nawet między 30 a 60% zainwestowanych środków ulokowanych w akcje. Kierowane do osób, które chciałyby skorzystać z potencjału wzrostu na akcjach a jednocześnie chciałyby zminimalizować ryzyko strat. Taka inwestycja może zapewnić Ci mniejszy zysk, w porównaniu do funduszu akcyjnego ale obarczona jest mniejszym ryzykiem straty.
  • Fundusze akcyjne nawet do 100% ulokowanych środków mogą zainwestować w akcje. Zatem w przypadku udanej inwestycji potencjał zysku może być bardzo duży. Pamiętaj jednak, że agresywna inwestycja jest obarczona największym ryzykiem inwestycyjnym,

Przed podjęciem decyzji o wyborze funduszu warto zapoznać się z Kartą Funduszu, Kluczowymi Informacjami dla Inwestorów i Prospektem informacyjnym. Weź pod uwagę czas trwania inwestycji, określ też maksymalne ryzyko, jakie jesteś w stanie ponieść, by osiągnąć oczekiwany zysk. Pamiętaj, że im większe ryzyko, tym większe możliwe zyski.

Bank Pocztowy we współpracy z IPOPEMA Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych przygotował różnorodną ofertę funduszy inwestycyjnych, opartych o różne klasy aktywów począwszy od tych bezpiecznych po te najbardziej ryzykowne. Nie brakuje również funduszy odpowiadających na różne potrzeby jak np. złoto i metale szlachetne. Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej oraz placówek bankowych. Tam łatwo porównasz dostępne fundusze i być może wybierz fundusz dla siebie. Nasi doradcy chętnie przedstawią ofertę inwestycyjną a także porozmawiają o zasadach działania funduszy oraz ryzykach związanych z inwestowaniem.

Jeśli myślisz o rozpoczęciu przygody z inwestowaniem to może warto rozważyć opcję lokaty z funduszem inwestycyjnym. Na takiej lokacie część środków lokujesz na atrakcyjnie oprocentowanej lokacie a część w jeden z wybranych funduszy inwestycyjnych POCZTOWY SFIO. O tym, czym jest lokata z funduszem dowiesz się z tego artykułu. Zarówno jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych jak i lokatę z funduszem możesz nabyć/założyć w placówkach Banku Pocztowego.

0 0 głosów
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Proszę o komentarz.x