Ryzyko inwestycyjne a inwestycja w fundusze

Ryzyko inwestycyjne

Przychodzi taki czas, kiedy myślimy o zainwestowaniu swoich pieniędzy. Zazwyczaj wtedy koncentrujemy swoją uwagę na potencjalnych zyskach. Warto jednak wziąć pod uwagę ryzyko, jakie wiąże się z daną formą inwestowania. Przyjrzymy się zatem jakie formy inwestycji mamy do wyboru i jakie niosą za sobą ryzyko inwestycyjne.

Chcąc pomnożyć zebrane oszczędności, mamy przed sobą dwa podstawowe rozwiązania. Pierwsze z nich to klasyczna lokata, która daje zysk w postaci, zazwyczaj stałego, oprocentowania i gwarantuje otrzymanie ulokowanego kapitału (na mocy przepisów o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym do 100 000 EUR). Drugim rozwiązaniem może być zakup jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. To rozwiązanie daje możliwość osiągnięcia wielokrotnie wyższego zysku ale przy jednoczesnym ryzyku inwestycyjnym związanym z inwestowaniem przez funduszu na giełdzie. Innym rozwiązaniem, które łączy w sobie dwa już wymienione, jest lokata z funduszem. Więcej o tej formie inwestowania przeczytacie tutaj. Przed podjęciem decyzji, które rozwiązanie wybrać, warto przeanalizować kilka czynników.

Decydując się na inwestycję w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, nie można uniknąć wspomnianego już ryzyka inwestycyjnego. Można jednak to ryzyko ograniczyć na kilka sposobów:

  • uśrednianie ceny zakupu jednostki uczestnictwa, czyli regularne wpłaty np. co miesiąc wpłacając do funduszu nadwyżkę ze swojego budżetu,
  • dywersyfikacja aktywów – zakup jednostek uczestnictwa różnych funduszy inwestycyjnych o różnym ryzyku inwestycyjnym a tym samym różnym potencjale zysku,
  • dywersyfikacja produktowa – dzielenie swoich pieniędzy pomiędzy różne produkty reprezentujące różny poziom ryzyka np. lokata z funduszem. Część pieniędzy ulokowana jest na lokacie ze stałym oprocentowaniem, a część w funduszu inwestycyjnym z potencjałem zysku ale też ryzykiem.

Zysk lub ewentualna strata to efekt Twoich decyzji jakie przyjdzie Ci podjąć na samym początku swojej przygody z funduszami inwestycyjnymi.

Jaki okres inwestycji wybrać

Pierwszym, a zarazem bardzo istotnym czynnikiem przy wyborze produktu inwestycyjnego może być czas, na jaki chcesz powierzyć zarządzającym funduszem swoje środki pieniężne. Pamiętaj, że każda inwestycja potrzebuje czasu – rynki finansowe zachowują się bardzo dynamicznie a jednocześnie żyją swoimi cyklami, lepszymi i gorszymi. Im krótszy czas, w którym towarzystwo będzie zarządzało Twoimi pieniędzmi, tym większe ryzyko poniesienia strat. Dłuższy okres inwestycji, pozwala zminimalizować ewentualne prawdopodobieństwo utraty części zainwestowanego kapitału.

Wybór rodzaju funduszu

Kolejnym krokiem jest wybór rodzaju funduszu, którego jednostki planujesz zakupić. Do wyboru masz ich kilka rodzajów: rynku pieniężnego, dłużne, mieszane i akcyjne. W przypadku funduszy akcyjnych – większość wpłacanych środków inwestowana jest w akcje. To w dalszej perspektywie daje możliwość wygenerowania dużego zysku ale przy jednoczesnym istotnym ryzyku. Pośrednią możliwością jest inwestycja w fundusze mieszane, w których nie wszystkie pieniądze są inwestowane w akcje. Część inwestycji to bezpieczniejsze instrumenty finansowe jak np. obligacje skarbowe. Kolejne możliwości inwestycji to fundusze dłużne oraz najbezpieczniejsze – fundusze rynku pieniężnego. W tych dwóch ostatnich inwestycja oparta jest głównie o obligacje skarbowe oraz bardzo płynne bony skarbowe i lokaty z wynegocjowanym przez fundusz atrakcyjnym oprocentowaniem. Decydując się na ulokowanie swoich środków w funduszach bezpieczniejszych ograniczasz ryzyko poniesienia strat. Jednocześnie pozbawiasz się tego dużego potencjału zysku, jaki dają fundusze bardziej agresywne.

Inwestowanie w fundusze inwestycyjne obarczone jest pewnym ryzykiem. Ryzyka tego nie można całkowicie wyeliminować. Ważne jest, aby przed podjęciem decyzji o zakupie jednostek uczestnictwa funduszy, dostosować charakter inwestycji do własnych oczekiwań, celów i potrzeb.

Bank Pocztowy wraz z IPOPEMA TFI przygotował ofertę dla osób zainteresowanych inwestycjami w jednostki funduszy inwestycyjnych. Porównaj dostępne fundusze, zapoznaj się z parametrami określającymi okres inwestycji oraz stopień ryzyka inwestycyjnego i wybierz fundusz dla siebie. Jednostki uczestnictwa możesz nabyć w placówkach Banku.

Sprawdź naszą ofertę funduszy.

0 0 głosów
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Proszę o komentarz.x