Co to jest WIBOR i na co ma wpływ

WIBOR

Termin WIBOR jest od dawna znany w świecie finansów, ale w ostatnim czasie robi zawrotną karierę i no cóż… nie ma dobrej prasy. Przyczyna jest jedna: wraz ze wzrostem WIBOR rośnie np. kwota raty miesięcznej kredytów. Przyjrzyjmy się zatem, jakie tajemnice kryje WIBOR i jak wpływa na nasze portfele.

Co to jest WIBOR? To skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. W uproszczeniu, to wysokość oprocentowania na rynku międzybankowym, na jaką banki umawiają się, aby udzielać sobie wzajemnie pożyczek. Wysokość WIBOR wraz ze stopami procentowymi ustalanymi przez Radę Polityki Pieniężnej, ma bezpośredni wpływ nie tylko na oprocentowanie kredytów detalicznych. Znacząco wpływa też na kredyty hipoteczne oferowane Klientom poszczególnych banków. Nie jest to wskaźnik stały i niezmienny. Jest on ustalany niemal codziennie i ma kluczowe znaczenie dla całego rynku finansowego. Pojawia się zatem pytanie, jeżeli WIBOR może się zmieniać codziennie, to jak dokładnie wpływa na raty kredytów?


WIBOR to określenie ogólne. Występuje w różnych wariantach. WIBOR 1M, 3M, 6M to najczęściej spotykane wskaźniki w umowach kredytowych, ale istnieją też inne. Symbole przy WIBOR oznaczają okres na jaki banki pożyczyły od siebie środki finansowe. Jak się dowiedzieć czy Twoje oprocentowanie kredytu jest wyliczane na podstawie WIBOR oraz który dokładnie jego rodzaj Ciebie dotyczy? Zajrzyj do umowy kredytowej. Będzie tam informacja jaki dokładnie WIBOR jest brany pod uwagę przy wyliczaniu oprocentowania Twojego kredytu. Wraz z jego zmianą w wyznaczonym okresie, bank przeliczy wysokość raty kredytowej i wyśle odpowiednio zmodyfikowany harmonogram rat do spłaty.

Czy WIBOR ma wpływ na oprocentowanie wszystkich kredytów?

Nie. Dotyczy ono tylko tych produktów kredytowych, które w zapisach umowy mają określone oprocentowanie jako zmienne. Jeżeli w zapisach wskazano oprocentowanie jako stałe, nie będzie ono podlegało zmianom w związku z aktualną stawką WIBOR. Trzeba podkreślić fakt, że WIBOR jest podatny na trendy finansowe na rynku. Dla przykładu, jeśli rosną koszty związane z udzielaniem kredytów i wskaźnik ten rośnie, rosną również raty kredytu. Jeżeli trendy się odwrócą i WIBOR zacznie spadać, również wtedy raty kredytowe zmniejszą się.

Problem ze spłatą kredytu

Co zrobić jeśli raty kredytowe rosną w dużym tempie i istnieje zagrożenie, że kredytobiorca w przyszłości nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań kredytowych?

Jeżeli masz kredyt hipoteczny, jednym z rozwiązań jest wystąpienie do banku udzielającego kredyt o zmianę zapisów umownych z oprocentowania zmiennego na okresowo stałe. Zgodnie z zaleceniami Rekomendacji S, wydanej przez Komisję Nadzoru Finansowego, każdy bank od 1 lipca 2021 ma obowiązek oferować kredyty hipoteczne ze stałym i zmiennym oprocentowaniem. Na wniosek kredytobiorcy bank może dokonać zmiany oprocentowania kredytu ze zmiennego na stałe. Wtedy to Bank przygotowuje propozycję wysokości oprocentowania stałego na okres co najmniej pięciu lat. W przypadku akceptacji przez kredytobiorcę takich warunków, sporządzi odpowiedni aneks do umowy. Po zakończeniu okresu obowiązywania stałego oprocentowania, kredyt będzie obsługiwany zgodnie z wcześniej określonym w umowie oprocentowaniem zmiennym.

Jakie są ryzyka tego rozwiązania

Trzeba podkreślić, że zmiana oprocentowania kredytu jest bardzo poważną decyzją, która obowiązywać będzie na przestrzeni najbliższych 5 lat (zgodnie z podpisanym aneksem w banku). Co ważne, nie będzie można tej decyzji zmienić w tym okresie, mimo odwrócenia tendencji rynku finansowego. Oznacza to w praktyce, że nawet jeżeli stopy procentowe zaczną spadać, rata pozostanie na tym samym poziomie, wyliczonym zgodnie z oprocentowaniem okresowo stałym. Więcej informacji o ryzykach płynących z tego rozwiązania znajdziecie tutaj.

Fundusz Wsparcia Kredytobiorców

Posiadacze kredytów hipotecznych w szczególnie trudnej sytuacji finansowej mają też możliwość skorzystania ze wsparcia oferowanego przez Fundusz Wsparcia Kredytobiorców. Wsparcie udzielane jest w formie pożyczki. Jest to pomoc nie tylko dla osób, które spłacają raty kredytu mieszkaniowego. To pomoc także dla osób, które sprzedały dom lub mieszanie, na które wcześniej wzięły kredyt, ale z uzyskanej kwoty nie spłaciły go w całości. Środki, którymi dysponuje Fundusz pochodzą z wpłat banków i są powiązane z ilością kredytów hipotecznych z zaległościami dłuższymi niż 90 dni. Więcej informacji o wparciu z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców znajdziesz tutaj.

Jaka przyszłość czeka WIBOR?

Dyskusje uczestników rynku finansowego na temat wskaźnika WIBOR trwają od momentu, kiedy zaczął on odnotowywać stały wzrost. Analitycy nie do końca są w stanie przewidzieć czy i kiedy jego wysokość ustabilizuje się lub zacznie spadać. Powoduje to oczywiście duży niepokój na rynku finansowym, szczególnie wśród kredytobiorców. Obecnie trwają prace nad zastąpieniem wskaźnika WIBOR , innym wskaźnikiem, mniej podatnym na zmienną sytuację na rynkach finansowych. Na chwilę obecną nie ma jednak żadnych wiążących rozwiązań w tym zakresie.

0 0 głosów
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Proszę o komentarz.x