Wspólne czyli jakie – współdzielenie konta

Współdzielenie konta

Dzisiaj przyjrzymy się opcji popularnej wśród Klientów ale niezbyt medialnej, przez co rzadko opisywanej. Mamy na myśli współdzielenie konta, które jest doskonałym rozwiązaniem dla osób, które chcą wspólnie korzystać z jednego rachunku bankowego. Dodatkowo, będziecie mogli również przeczytać, na jakich zasadach możecie założyć konto dla małoletniego do 18 roku życia.

Konto bankowe to najpopularniejszy produkt bankowy z którego korzysta – jak wynika z danych NBP – aż 88,5% dorosłych Polaków. Ostanie lata w bankowości to festiwal zmian i udogodnień związanych z korzystaniem z konta. Od BLIK-a, poprzez różnego rodzaju płatności elektroniczne, portfele cyfrowe aż do wprowadzonej niedawno przez Bank Pocztowy karty biometrycznej. Pozwala ona w najbezpieczniejszy z możliwych sposobów – z autoryzacją poprzez odcisk palca – płacić za zakupy. A my, zgodnie z tematem spójrzmy, na czym polega współdzielenie konta.

Konto mogą współdzielić zarówno współmałżonkowie, rodzicie i dzieci, dziadkowie i wnukowie jak i osoby pozostające w związkach nieformalnych. Współdzielenie konta to wiele zalet, pozwala na ograniczenie kosztów prowadzenia rachunków i ułatwia zarządzanie wspólnymi finansami.

Bardzo ważny jest również aspekt bezpieczeństwa, szczególnie w czasach występowania dużej liczby oszustw finansowych uderzających w seniorów. Takie ryzyko można ograniczyć jeżeli finansami osoby starszej zarządza ktoś lepiej zorientowany w  nowoczesnych rozwiązaniach i bardziej wyczulony na wciąż zmieniające sposoby działania cyberoszustów.

Współdzielenie konta – wygoda i bezpieczeństwo

Rachunku współdzielonego nie należy mylić z rachunkiem z pełnomocnikiem. Nie występuje tutaj ograniczenie możliwości korzystania z konta. Obie osoby mają równe prawa i możliwości korzystania ze środków zgromadzonych na ROR. Ograniczenie może wystąpić jedynie w następstwie postanowienia sądu lub innego uprawnionego do tego organu.

Jak założyć rachunek wspólny? W Banku Pocztowym rachunek współdzielony mogą założyć 2 osoby. Obie muszą być rezydentami (osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce) lub nierezydentami. Osoby mogą posiadać tylko jedno wspólne konto, zarówno bieżące, oszczędnościowe jak i walutowe. Jedna osoba może posiadać maksymalnie trzy – wspólne rachunki z różnymi osobami.

Osoby współdzielące konto  mogą samodzielnie dysponować środkami zgromadzonymi na rachunku i nie mogą ograniczać prawa do swobodnego dysponowania Współposiadaczowi. Obaj posiadacze rachunku ponoszą solidarną odpowiedzialność za skutki wynikające z korzystania z rachunku wspólnego. Odpowiadają też wobec Banku za wszelkie zobowiązania wynikające z umowy prowadzenia rachunku.

Jeżeli współposiadacze konta złożą dyspozycje, które całkowicie lub częściowo się wykluczają np. likwidacji konta, Bank nie wykona takiej dyspozycji do momentu otrzymania deklaracji wspólnej od obu posiadaczy konta.

Osoby wybierające taki rodzaj konta są zobowiązanie do wzajemnego informowania się o zmianach wysokości wolnych środków. Jeżeli jedna ze stron będzie chciała zlikwidować rachunek ma oczywiście taką możliwość. W takim przypadku może ona na swoje życzenie otworzyć samodzielny rachunek.

Ucz finansów od małego – konta dla małoletnich

Konta dla osób małoletnich nie są nowością na rynku  bankowym i cieszą się wzrastającym zainteresowaniem. Ma to związek zwiększającą się samodzielnością młodych Klientów. Rozwiązań na rynku jest sporo, jednak zawsze powraca temat kontroli wydatków osób małoletnich.

W Banku Pocztowym S.A. konto dla osoby małoletniej (osoba małoletnia powyżej 13 roku życia) można założyć jedynie za zgodą (i z podpisem) opiekuna prawnego. Kto może być opiekunem prawnym? Każdy z rodziców o ile nie zostały mu odebrane, lub ograniczone prawa rodzicielskie, lub osoba wyznaczona jako opiekun prawny.

Konto jest otwierane dla osoby małoletniej jako rachunek indywidualny, ale posiada kilka ograniczeń dla bezpieczeństwa środków osoby małoletniej. Co to oznacza?  Nie można ustanowić pełnomocnika do konta osoby małoletniej, opiekun prawny nie otrzymuje karty do konta osoby małoletniej (może posiadać dostęp do bankowości elektronicznej). Niektóre czynności wymagają zgody i podpisu opiekuna prawnego  np. zamknięcie konta, czy wydanie karty dla osoby małoletniej. Co najważniejsze, na rachunku obowiązuje limit miesięczny wydatków tzw. limit kwoty zwykłego zarządu.

Limit kwoty zwykłego zarządu jest, zgodnie z Regulaminem wyznaczany  na poziomie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Kwota ta może zostać określona przez przedstawiciela ustawowego w innej wysokości. Niższej, bez żadnych dodatkowych dokumentów, wyższej, tylko po przedłożeniu w Banku zgody sądu opiekuńczego.

Do dokonywania czynności na rachunku osoby małoletniej, w ramach zwykłego zarządu, jest upoważniony przedstawiciel ustawowy. Małoletni posiadacz rachunku, po ukończeniu 13 lat może swobodnie dysponować środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku w granicach zwykłego zarządu, o ile nie sprzeciwi się temu na piśmie jego opiekun.

W celu zawarcia Umowy osoba małoletnia przedstawia dokument tożsamości lub ważną legitymację szkolną. W przypadku zawarcia umowy w oparciu o legitymację szkolną niezbędne jest odebranie od przedstawiciela ustawowego oświadczenia potwierdzającego dane osobowe małoletniego, tj. imienia i nazwiska, obywatelstwa, numeru PESEL oraz adresu zamieszkania. Przy składaniu oświadczenia przedstawiciel ustawowy musi przedstawić ważny dokumentu tożsamości.

Bank Pocztowy dla młodych i starszych!

Teraz kiedy dowiedzieliśmy się już jak wygląda kwestia współdzielenia konta, jak i konta dla osób małoletnich, pozostaje nam tylko założenie go. W Banku Pocztowym taki proces można wykonać w 100% online. Podczas zakładania rachunku wybieramy potwierdzenie za pomocą zalogowania się na konto w innym Banku. O samym procesie piszemy tutaj. Miłego bankowania!

0 0 głosów
Ocena Artykułu
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Wbudowane informacje zwrotne
Zobacz wszystkie komentarze
0
Proszę o komentarz.x